Agenda afgelopen tijd

 

Januari 2004

  6 januari

 avond

 Nieuwjaarsbijeenkomst CDA Tynaarlo: Café Boelens, Hoofdweg Eelde

  9 januari

 avond

 Nieuwjaarsbijeenkomst CDA Drenthe, De Giraf te Emmen: forumdiscussie

 12 januari

 middag

 Werkbezoek De Dreei Hoogeveen

 

 avond

 Provinciaal bestuur CDA Drenthe, Westerbork

 13 januari

 morgen

 Werkbezoek De Leite, Assen

 14 januari

 hele dag

 De Twaalf Hoven Winsum: stage met een verzorgende van 7 tot 22 uur

 17 januari

 middag

 Nieuwjaarshappening CDA in Tweede Kamergebouw, Den Haag

 23 januari

 middag

 Politiek overleg Drenthe, Van der Valk Assen

 27 januari

 namiddag

 Ronde Tafelgesprek Constitutionele Toetsing, Tweede Kamer, Den Haag

 31 januari

 hele dag

 Steenkampinstituut: medewerking aan cursus over Europa, Bergen op Zoom

Februari 2004

  4 februari

 middag

 Algemeen Overleg Oorlogsgetroffenen, vaste kamercommissie VWS

  9 februari 

 dag 

 Stage Sociale Dienst Emmen 

 12 februari  middag  Algemeen Overleg sollicitatieplicht oudere werknemers, Soza
 13 februari  morgen  Werkbezoek met Gerda Verburg aan UWV Klanten Contact Centrum Assen
 14 februari  dag  CDA Congres Utrecht

 23 februari

 middag

 Stage Sociale Dienst Borger-Odoorn

 24 februari

 avond

 CDA Bestuurdersvereniging Zeeland, Goes

 26 februari  morgen  Werkbezoek GGD Groningen: toezicht kinderopvang
 27 februari  middag  Werkbezoek Lewenborg met Rikus Jager: wijkvernieuwing en -problematiek

 

Maart 2004

  4 maart

 avond

 CDA Emmen over Zorg in perspectief

  5 maart  morgen  Werkbezoek aan de Sociale Dienst Gemeente Stadskanaal 
  8 maart  avond  Provinciaal CDA bestuur Drenthe
 11 maart  morgen  Verslag Algemeen Overleg (plenair): sollicitatieplicht 57,5+
 11 maart   middag  Algemeen Overleg: Taskforce (EU) 

 12/13 maart

 dagen 

 Fractieverdiepingsslag in Garderen

 15 maart  avond  CDA Lemsterland in Lemmer: zorg en sociale zekerheid
 17 maart  middag  Algemeen Overleg: 2e lezing Grondwet, BZK

 19 maart

 middag 

 Omroep Gelderland: debat over kinderopvang in tv special over kinderen 

 20 maart

 middag 

 Café Onder de Linden, Vries:  café-gesprek

 29 maart  morgen  Werkvoorzieningschap Alescon in Hoogeveen

April 2004

  1 april  avond  CDA Veendam over Zorg 
  2 april  morgen  Rondetafelgesprek Zorg; Groningen
 middag  St. Ambiente Lewenborg, opvang Antillianen met Rikus Jager

  3 april

 middag

 Café Boelens, Eelde: café-gesprek

  5 april  dag  Werkbezoek Tweede Kamerleden aan Oost Groningen o.l.v. Maxime Verhagen
 13 april  avond  CDA regio-afdeling Rijnstreek te Ter Aar met Liesbeth Spies over herindeling
 15 april  middag  Werkbezoek Hoogmade en Nieuwkoop met Marleen de Pater en Liesbeth Spies
 16 april   middag  CDA Vrouwen Eelde-Paterswolde
 17 april  dag  Luistercampagne CDA Tynaarlo met café-gesprek
 22.23 april  dag  Plenair debat : Wet basisvoorziening kinderopvang
 24 april  ochtend  Radioprogramma VARA: Spijkers met koppen
 26 april  dag  Werkbezoek RIBW Assen en Centrale Huisartsenpost Assen (met Niesco Dubbelboer)
 avond  Ledenvergadering CDA Drenthe te Veenhuizen

Mei 2004

  1 mei  middag  Opening campagne en viering EU-uitbreiding in Stadskanaal en Musselkanaal

  5-8 mei

 dagen

 Bezoek RvT CHN aan site in Qatar

  10 mei  ochtend  Werkbezoek Hospitium Eikelaar in Leek
 Campagnekaravaan met Camiel Eurlings in Friesland
  12 mei  morgen  Dag van de Verpleging: meldpunt knelpunten zorg. Telefoontjes aannemen
  13 mei  middag  Werkbezoek met Annie Schreijer aan Carint Groep Twenthe (Zorg)
  17 mei  middag  Werkbezoek Coevorden
 avond  Ledenvergadering CDA Tynaarlo met Albert Jan Maat: Europa
  18 mei  dag  CDA afdeling Midden Drenthe op bezoek in Den Haag
  27 mei  middag  Algemeen Overleg afschaffing gebruikersdeel Onroerend Zaakbelasting
  28 mei  middag  Drents Overleg, Assen: Drentse CDA politici praten elkaar bij

Juni  2004

   3 juni

 dag/avond

 Campagne met Camiel Eurlings, Albert Jan Maat in Drenthe/Groningen

   4 juni  ochtend  Werkbezoeken aan de veiling en de luchthaven Eelde
   7 juni  dag/avond  Werkbezoek Leek en afsluiting campagne in Marum
 10 juni  middag  Wetgevingsoverleg Jaarverslag 2003 BZK
 11 juni  dag/avond  Statendag Drenthe
 14 juni  middag  Opening Zorgloket in Borger-Odoorn
 avond  Vergadering CDA Bestuur Drenthe in Westerbork
 17 juni  middag  Debat Gekozen burgemeester door Vereniging van Griffiers
 18 juni  ochtend  Overleg met Drentse CDA wethouders in Assen
 19 juni  dag  Fractie-uitgaansdag in Drenthe
 21 juni  middag  Gesprek met CDA politici Hoogeveen en Stichting One: Omzien naar elkaar
 25 juni  dag  Werkbezoek Vaste Kamercommissie VWS aan Kamp Westerbork
 26 juni  middag  Nat. Rijtuigmuseum Leek: bijeenkomst i.v.m. bezuiniging in Cultuurnota

September  2004

 3 september

 morgen

 Werkgroep EU- CDW

     middag  Werkbezoek Anne Frankstichting in Amsterdam
 6 september  namiddag  Expertmeeting met werkgroep Familie-en gezinsbeleid
 8/9 sept.  Debat Constitutionele Toetsing
 10 sept.  middag  Bijdrage Symposium Jubileum Groene Kruisver. Berlikum: Wet Maatsch.Ondersteuning
 10/11sept. avond/morgen  Bestuursweekend CDA Drenthe
 13 sept.  avond  Fonteinavond Haren 
 15 sept.  middag  Debat Constitutionele Toetsing, 2e termijn
 avond  Gesprek met CDA fractie en wethouders Voorhout, Warmond en Sassenheim
 16 sept.  10 - 12 uur  Algemeen Overleg Europese Werkgelegenheidsrichtsnoeren
 21 sept.  middag  Prinsjesdag
 24 sept.  11 - 13 uur  Ouderenbeurs 50+ Jaarbeurs Utrecht
 27 sept.  middag  Werkbezoek Martiniziekenhuis
 20.00 uur  Gemeentehuis Hoogeveen. Bijeenkomst met CDA raadsleden: WMO 

Oktober  2004

   1 oktober  morgen  Gesprek met AVVV Regio Noord in Maartenshof te Groningen

   4 oktober

 middag 

 CDA vrouwen Eelde-Paterswolde

   5 oktober  avond  CDA Venhuizen: gemeentelijke herindeling en actuele politiek
   8 oktober  morgen  Overleg CDA wethouders Drenthe en Tweede Kamerleden
    morgen/middag  Ledenvergadering CDA Vrouwen Groningen over kinderopvang met werkbezoek
 namiddag  Drents Overleg, Van der Valk in Assen
  15 oktober  namiddag  Schrijfcommissie Gemeent. Verkiezingsprogram, Utrecht
  18 oktober  middag  CDA Ouderenplatform Drenthe: spreekbeurt over CDA ouderenbeleid
  21 oktober  avond  CDA AA en Hunze: zorg en actuele politiek
  25 oktober  avond  Algemene Ledenvergadering CDA Drenthe
  28 oktober  avond  CDA Noordwijk: gemeentelijke herindeling en actuele politiek

November  2004

   1 nov.  avond  CDA Winschoten: "het Sociale gezicht van het CDA"

   3 nov.

 middag 

 Algemeen Overleg: EU werkgelegenheidsrichtsnoeren

   6 nov.  11.15- 12.00  Debat Politiek Jongeren café Groningen
   8.nov.  middag  Bezoek Martiniziekenhuis Groningen
 20.00  CDA Westerveld: Café An de Brink Havelte over politieke actualiteit
  13 nov.  dag  Partijcongres Utrecht
  15 nov.  20.00  CDA Assen: themabijeenkomst over Zorg en politieke actualiteit
  20 nov.  morgen  CDA Bestuurdersvereniging Drenthe over WWB
  22 nov.  avond  CDA Meppel: themabijeenkomst Zorg en politieke actualiteit
  25 nov  avond  CDA Assen: discussie-avond over Wet Kinderopvang
  29 nov  dag  Wetgevingsoverleg Zorgverzekeringswet

December  2004

   1 dec  middag   Algemeen Overleg: Kinderregelingen
   2 dec  avond  CDA Borger-Odoorn, Hoofdstraat 54 Valthe: politieke actualiteit

  7-9 dec.

 

 Begroting SZW

  13 dec  middag  Armoedegroep Zwolle
   .  avond  CDA Hoogeveen, Bavinckhuis: politieke actualiteit
  15 dec  dag  Plenair debat: Zorgverzekeringswet
 avond  Focusgroep
  16 dec  avond  Fractie: kerstdiner
  20 dec  avond  CDA bestuur Drenthe

Januari 2005

    6 jan.  morgen  Stage Huisartsenpraktijk Peelo (Assen)
   14 jan  morgen   Overleg met CDA Wethouders Drenthe
    avond  Nieuwjaarsbijeenkomst CDA Drenthe in Van der Valk, Assen

   15 jan.

 middag 

 Nieuwjaarsbijeenkomst CDA in Theater Figi in Zeist

   17 jan  middag  Werkbezoek Stichting De Hoogstraat, Utrecht
   .  avond  CDA Drenthe, bestuursvergadering
   21 jan  middag  CDA Vrouwenberaad Eelde-Paterswolde
   31 jan  middag   Werkbezoek Alescon Hoogeveen, sociaal werkvoorziening

Februari  2005

     9 feb  avond  Focusgroep
    11 feb.  middag  Werkbezoek Suydevelt Zorggroep in Emmen
    21 feb  morgen  Vrijwilligerssteunpunt Heerenveen
    avond   Bestuursvergadering CDA Drenthe
    25 feb.  middag  CDA Vrouwen Eelde-Paterswolde
    28 feb  avond  CDA Coevorden: Gekozen burgemeester

Maart  2005

   2 maart  morgen  Algemeen Overleg: Europa-overleg SZW
   3 maart  morgen  Algemeen Overleg: oorlogsgetroffenen
 middag  Algemeen Overleg: Sollicitatieplicht WW-ers 57.5 jaar en ouder
   4 maart  morgen  CDA Wethoudersoverleg in Assen
      avond   Drents Politiek Overleg CDA, Van der Valk Assen
  14 maart  avond  CDA Westerveld: politieke markt over huisartsendiensten               
  16 maart  middag  Algemeen Overleg: art. 1 Grondwet uitbreiding
  18/19 mrt    Fractieweekend
   21 maart  middag  Opening expositie Kind en Wereldoorlog, Berlage Amsterdam
 avond  Bestuursvergadering CDA Drenthe

April  2005

   4 april  middag  CDA Vrouwen Eelde-Paterswolde
   avond  CDA Stadskanaal: Zorgstelsel. Zaal "Brinkhof" Onstwedde
   6 april  morgen  Algemeen Europa-overleg: Sociaal Beleid en Werkgelegenheid
   7 april  morgen  Debat: herindeling Drechterland/Venhuizen
   8 april  avond  Bijeenkomst VNP-NCW Top project
   9 april  dag  Loopbaandag CDA Vrouwen Fr/Gr/Dr; Karmel klooster Drachten
  13 april  middag   Herdenking 60 jaar bevrijding Kamp Westerbork
  18 april  avond   Voorjaarsledenvergadering CDA Drenthe in Hoogeveen
  25 april  middag  Armoedegroep Zwolle
  27 april  middag  Algemeen Overleg: Besluit en Invoeringswet ZVW
    avond  Fractiesalon: Zorg

Mei 2005

   4 mei  avond  Herdenkingsdienst 1940-1945 in Amsterdam
   5 mei  middag  Mensenbieb: project Enova i.v.m. integratie, vooroordelen etc.
  11 mei  middag  Algemeen Overleg met minister BZK over Gemeentefonds
  19 mei  avond  Politiek Café PvdA Stadskanaal: debat over Europese Grondwet
  20 mei  middag  Werkbezoek Turkse Gemeenschap Delfzijl met Rikus Jager, Nihat Eski
  23 mei  avond  CDA Tynaarlo: Europese Grondwet met Albert Jan Maat; Onder De Linden, Vries
  25 mei  avond  CDA Drenthe: Europese Grondwet met Albert Jan Maat Grand Café De Brink, Dwingeloo
  27 mei  middag  CDA Vrouwenberaad Eelde-Paterswolde
  28 mei  dag  Partijcongres
  31 mei  morgen  Algemeen Europa-overleg: Sociaal Beleid en Werkgelegenheid

Juni 2005

   1 juni  dag  Referendum Grondwet Europese Unie
  10 juni  middag  CDA Ouderenplatform, Utrecht
  11 juni  dag  Fractieuitgaansdag
  14 juni  avond  Plenair debat herindeling Voorhout/Warmond/Sassenheim; idem: Utrechtse Heuvelrug
  17 juni  morgen  Overleg met CDA wethouders Drenthe
  20 juni  middag  Werkbezoek huisartsenpraktijk
  27 juni  dag + avond  Wetgevingsoverleg Invoeringswet Zorgverzekeringswet

Augustus  2005

   9 augustus  middag  GGD Groningen: toezicht kinderopvang
 10 augustus  middag  CDAV Eelde Paterswolde
 middag  Werkbezoek Eerstelijns gezondheidscentrum Groningen-stad
 11 augustus  dag  Werkbezoek huisartsenpraktijk Weesp
 16 augustus  middag  Alescon Hoogeveen
 22 augustus  avond  Debat CDJA Groningen
 23 augustus  middag  Scholing RvT MEE Drenthe
 24 augustus  dag   Zomercursus kamerfractie 
 26/27 aug  dag +avond  Fractiestudieweekend
 29 augustus  dag  "Heidag"fractiecommissie VWS

September 2005

   3 sept.  middag  Bloemencorso Eelde
   5 sept.  middag  Symposium MKB Drenthe Rabobank, Assen "Ontwikkelingen in de zorg"
    avond  CDA Groningen
   9 sept.  middag  Groninger Volkskredietbank, Appingedam
  16 sept.  morgen  CDA Ouderenplatform: Zorgverzekeringswet. Partijbureau
  17 sept.  morgen  Noordelijke CDA Statendag, Nienoord Leek
  20 sept.  middag  Prinsjesdag
  23 sept.  middag  50+ beurs Utrecht: CDA stand
  26 seot.  avond  Bestuursvergadering CDA Drenthe
 29/30 sept.  dag Congres Bestuurlijke Vernieuwing, Groningen

Oktober 2005

   3 oktober  avond  PvdA Politiek Café, Stadskanaal
   4 oktober  dag  CDA Westerveld te gast in Den Haag
   8 oktober  middag  CDA Emmen: bijpraatsessie 'T Hoefijzer, Zuidbarge Emmen
  10 oktober  avond  CDA Regio Oost Groningen: Zorgverzekeringswet; markt en bijeenkomst
  11 oktober  avond  Algemeen Overleg kinderopvang: kwaliteit en extra middelen
  15 oktober  dag  Jubileum CDA Den Bosch 
  17 oktober.  dag  Werkbezoek UWV 
  18 oktober  morgen  Zuidlaardermarkt met campagneteam CDA Tynaarlo
  20 oktober  morgen  CDA ouderenplatform Groningen
  21 oktober  morgen  CDA wethoudersoverleg Drenthe
 middag  CDA vrouwenberaad Eelde/Paterswolde
  24 oktober   dag  Rondetafelgesprekken i.v.m. begroting VWS
     avond  Bijeenkomst Nijmegen i.v.m. werkbezoek Maxime Verhagen
  25 oktober  avond  CDA Bronkhorst: zorgverzekeringswet
  26 oktober  avond  CDA regio-avond Zorgverzekeringswet: Brabant
  31 oktober  dag  Wetgevingsoverleg begroting 2006  VWS  

November 2005

 1 november  avond  Ledenbijeenkomst Unie MHP in Hoofddorp: sociaal-economische maatregelen
  4 november  morgen  Werkbezoek apotheekhoudende huisartsen
     middag  Drents Politiek Overleg CDA, Van der Valk, Assen
  5 november  dag  CDA Partijcongres
  7 november  dag  Bezoek CDA fractie aan Euro-delegatie
    avond  CDA regio-bijeenkomst Gelderland: zorgverzekeringswet
  8 en 9 nov  dag  Begrotingsdebat VWS 
14 november  middag  Armoedegroep Zwolle
   avond  CDA Bestuurdersvereniging Drenthe: WMO
 17 november  middag  Algemeen Overleg Arbeidsmarktbeleid VWS
 18 november  dag  Conferentie SVB: kind en sociale zekerheid
 19 november  middag  Ned. Coeliakievereniging Assen: zorgverzekeringswet
 21 november  middag  Werkbezoek Skid-kinderopvang Aa en Hunze
   avond  CDA Tynaarlo, Vries: Zorg
 22 november  avond  CDA Partijbureau: Rondetafelgesprek Gemeentelijke herindeling
25 november  avond  CDA betrokkenen Gemeentelijke herindeling Midden Limburg

December 2005

 6 december  middag  Spoeddebat VWS: Nederlanders in het buitenland en de Zorgverzekeringswet
 7 december  avond  CDA Beuningen; Zorgverzekeringswet
 12 dec.   morgen  Unie KBO Hoogvliet: Zorgverzekeringswet
 14 dec.  middag  Algemeen Overleg: 3e voortgangsrapportage Zorgverzekeringswet
    avond  CDA regio-bijeenkomst Noord-Holland: zorgverzekeringswet
 15 dec.  avond  Kerstdiner fractie 
 19 dec.  middag  GGZ Arnhem: Zorgverzekeringswet
   avond  CDA Drenthe

Januari 2006

  10 januari  avond  CDA Noordenveld nieuwjaarsbijeenkomst, o.a. Zorgverzekeringswet
  12 januari  middag  Vaste Commissie VWS: werkbezoek Pensioen- en Uitkeringsraad, Leiden
  13 januari  middag  Opening Expositie Oorlogskind, Hoogeveen
    avond  CDA Drenthe, nieuwjaarsbijeenkomst, Beilen
  14 januari  dag  CDA Nieuwjaarsbijeenkomst, Rotterdam
  16 januari  avond  CDA Tynaarlo
  26 januari  dag  Algemeen Overleg Kinderopvang 
  27 januari  morgen  CDA wethouders Drenthe 
  30 januari  avond  CDA De Wolden: verkiezingsbijeenkomst, Boerhoorn, Zuidwolde

Februari 2006

   3 februari  dag  Vaste Commissie BZK: bezoek herindelingsgebied Midden Limburg
   4 februari  middag   CDA Congres: Kenniseconomie en arbeidsmarkt, Gasuniegebouw Groningen
  13 februari  middag  Werkbezoek ICT Ten Hove, Stadskanaal
 avond  Vrouwenraad Geldermalsen
  22 februrari  middag  Algemeen Overleg: kinderbijslag
  23 februari  middag  Algemeen Overleg: arbeidsmarktbeleid VWS

Maart  2006

  3 maart  middag  CDA campagne in Meppel met Maxime Verhagen
  4 maart  morgen  CDA Assen: campagne op Koopmansplein
 middag  CDA Tynaarlo: campagne in Vries (gemeentehuis)
  6 maart  avond  Bijeenkomst CDA vertegenwoordigers Midden Limburg in Roermond
 13 maart  avond  CDA Drenthe: bestuursvergadering Westerbork
 17 maart  middag  CDA vrouwen Eelde-Paterswolde
 20 maart  middag  Convent Noordelijke Kamerleden, Leeuwarden
   avond  CDA Ooststellingwerf, Oosterwolde: sociaal beleid CDA
  24 maart  dag  Werkbezoek kamercommissie Defensie en VWS aan SAR squadron te Leeuarden
  31 maart  dag  Werkbezoek Alescon, Hoogeveen met Eddy van Hijum
 middag  Kamer van Koophandel Meppel : Van mantelzorger naar professional

April  2006

   7 april  middag/avond  Klankbordgroep Verkiezingsprogram
  12 april  middag  Klankbordgroep Verkiezingsprogram
    avond   Fractiespecial
  13 april  middag  Algemeen Overleg Arbeidsmarktbeleid VWS 
  19 april  middag  Algemeen Overleg: oorlogsgetroffenen
  21 april  morgen  Groene Kruis Ver. Berlikum: opening consultatiebureau 50+
  24 april  avond   CDA Drenthe: bestuursvergadering en ledenvergadering
  27 april  middag  Algemeen Overleg: Voortgang Zorgverzekeringswet

 

 

Terug naar de huidige agenda >>