Binnenlandse Zaken

7 oktober 2004 - Al enige tijd is er een wijziging aanhangig in de Tweede Kamer van de Paspoortwet. Dit heeft te maken met de invoering van biometrische kenmerken in het paspoort, waardoor illegaal gebruik maken van een paspoort moeilijker wordt. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de verschillende biometrische kenmerken: vingerafdruk, irisscan etc. Wanneer dit onderzoek is afgerond komt minister De Graaf met een voorstel welk biometrisch kenmerk hij wil invoeren.

Deze week werd bekend dat er maandelijks veel mensen illegaal Nederland binnenkomen op het paspoort van een ander. Door zogenaamde "look-a-like"- fraude komen honderden veelal Afrikanen en Aziaten ons land binnen met een "geleend"paspoort. Margreeth Smilde heeft naar aanleiding van deze zorgwekkende berichten direct bij de minister van Binnenlandse Zaken aangedrongen op het versneld opnemen van biometrische kenmerken in het paspoort. "Op deze kinderlijk simpele manier komen enorm veel mensen illegaal Nederland binnenstromen. Door het in het paspoort opnemen van biometrische kenmerken als een vingerafdruk of irisscan wordt deze fraude effectief in de kiem gesmoord. Daarom moet er gekeken worden hoe deze kenmerken op korte termijn kunnen worden opgenomen in het paspoort", aldus Smilde.

8 en 9 september 2004 - Op dit moment mag de rechter wetten niet toetsen aan de grondwet (art. 120 Gw). Al vele jaren wordt de discussie gevoerd om constitutionele toetsing, zoals het genoemd wordt wel mogelijk te maken. Femke Halsema heeft een wetsvoorstel ingediend om een beperkte toetsing mogelijk te maken, nl. aan een aantal limitatief genoemde grondrechten uit onze Grondwet. Bijv. het bekende gelijkheids- en anti-discriminatieartikel, art. 1. Wij kennen binnen onze democratie de scheiding van machten, een balans tussen de wetgevende macht (regering en parlement), het bestuur ofwel uitvoerende macht (de regering) en de onafhankelijke rechterlijke macht. Bij constitutionele toetsing krijgt de onafhankelijke rechter als het ware zeggenschap over een onderdeel van de taak van de wetgever:de rechter kan de wetgever op de vingers tikken. Wanneer een burger naar de rechter toestapt om te melden dat een bepaalde wetsbepaling in strijd is met de grondwet en de rechter is het hiermee eens, wat gebeurt er dan? De wet aanpassen, alleen is het dan dus uiteindelijk de rechter die besluit of een wet strijdig is met de grondrechten uit de Grondwet. Want in theorie heeft de wetgever de vrijheid al of niet de wet aan te passen, in de praktijk kunnen regering en parlement natuurlijk de rechterlijke uitspraak niet naast zich neerleggen. Bovendien is er sprake van grote rechtsonzekerheid die geldt vanaf het moment van de rechterlijke uitspraak totdat de wet gewijzigd is: want wat doen we in die tussentijd met die wetsbepaling? Kortom, een kritische benadering vanuit de CDA fractie. Andere fracties zien het positiever: die vinden het juist een goed idee dat de rechter controle gaat uitoefenen: dat houdt de wetgever scherp om goede wetten te maken. Het debat wordt op 15 september voortgezet. Lees verder de inbreng >>

27 mei 2004 - Aan de hand van een hoofdlijnennotitie debatteerde de Kamer met de bewindslieden over de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB. Hierover is veel onrust ontstaan: gemeenten, Raad voor het Openbaar Bestuur, provincies etc. zijn mordicus tegen, omdat het de eigen belastingruimte voor gemeenten kleiner maakt. Margreeth Smilde heeft juist op dit punt kritische vragen gesteld, evenals over de compensatie en de wijze waarop deze tot stand komt en last but not least de ingangsdatum. Zij heeft aangegeven dat alleen met een deugdelijke compensatie en voldragen voorstellen de datum van 1 januari 2005 haalbaar kan zijn. De ministers Zalm en Remkes lieten zich in de beantwoording min of meer hetzelfde uit met betrekking tot de datum van 1 januari. Tijdens het zomerreces komt het wetsvoorstel naar de Kamer. Het CDA gaat akkoord met verdere voorbereidingen, maar blijft kritisch op een deugdelijke implementatie per 1 januari 2005, vooral wat betreft de compensatieregeling. Daarnaast heeft een Commissie in opdracht van de VNG andere mogelijkheden voor gemeentelijke belastingen onderzocht en deze bevindingen gepresenteerd. In het najaar volgt een kabinetsstandpunt en wordt hierover nader gesproken. Lees verder >>

22 december 2003 - OriŽntatie in Midden Limburg

Een aantal gemeenten in Midden-Limburg is bezig de mogelijkheden te onderzoeken om tot samenwerking of zelfs een fusie te komen. Zowel ten Oosten van de Maas, rond Roermond als ten Westen van de Maas in de Tuin van Limburg zijn gemeenten hierin actief. Inmiddels is GS van Limburg en wel gedeputeerde Herman Vrehen (CDA) bezig vanuit de provincie hiervoor een voorstel te ontwikkelen.

Pas na het besluit van Provinciale Staten komt de Tweede Kamer in beeld, maar woordvoerder Margreeth Smilde wilde zich toch reeds geografisch oriŽnteren in het gebied zelf. Collega Jos Hessels, woonachtig in Montfort, middenin het desbetreffende gebied bleek een voortreffelijke gids. Tijdens een rondrit in Midden-Limburg liet hij aan Margreeth Smilde en Nirmala Rambocus, tweede woordvoerder de gemeenten zien, de ligging van de gemeenten, de knelpunten en de mogelijkheden. Tijdens een dergelijke rondrit wordt duidelijk wat de ligging van de Maas, van de verschillende snelwegen, van de aanwezigheid van het plassengebied, van mogelijkheden voor bedrijfsterreinen voor invloed kunnen hebben op een uiteindelijk besluit. Voorlopig zijn de gemeenten in het gebied en de provincie Limburg aan zet.

De CDA kamerfractie werkt in principe niet mee aan herindelingen. Alleen als er initiatieven zijn vanuit de gemeenten en vervolgens de provincie,  kan dit anders zijn. Criteria als draagvlak en bestuurlijke slagkracht, ofwel kan de gemeente het huidige takenpakket goed en professioneel uitvoeren worden dan mede richtinggevend.

 

4 december 2003 - Kapot paspoort meestal van man 

De meeste nieuwe paspoorten die worden teruggebracht omdat ze kapot zijn, staan op naam van mannen. Van de 285 passen die tot eind oktober terugkwamen bij de gemeente, waren er slechts drie van vrouwen. Dat heeft minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) geantwoord op vragen van CDA-Kamerlid Smilde. De Graaf geeft er ook een verklaring bij: mannen dragen hun paspoort nog wel eens in hun kontzak en daar kan het nieuwe document niet tegen. Het buigt door, met als mogelijk gevolg dat de geplastificeerde houderpagina, waar de gegevens van de eigenaar opstaan, beschadigd raakt. Inmiddels is die pagina verstevigd. De schade valt volgens De Graaf overigens mee. Sinds 1 oktober 2001 zijn er namelijk 4,3 miljoen paspoorten geproduceerd. De paspoorthouder moet zelf een nieuw document betalen als de oude door eigen schuld kapot is gegaan . 

bron: ANP nieuws

 

29 oktober 2003:     Schriftelijk verslag i.v.m. wetvoorstel Constitutionele Toetsing (initiatiefwetsvoorstel Halsema)

 

Schriftelijke kamervragen:

19 december 2003 - Vragen over het afbreken van de houderpagina van het paspoort - aanvullende vragen. Lees verder >>

12 december 2003 - Vragen met Nicolien van Vroonhoven-Kok over paspoortcontrole. Lees verder >>

1 december 2003 - Vragen over het afbreken van de houderpagina van het paspoort. Lees verder >>

26 februari 2003 - Vragen met Jan Mastwijk over noodreisdocumenten - antwoord. Lees verder >>

31 december 2002 - Vragen met Jan Mastwijk over verstrekking van noodreisdocumenten op Schiphol. Lees verder >>