Margreeth Smilde


Curriculum vitae

Margreeth Ch.A. Smilde werd op 24 juli 2002 kamerlid voor het CDA. Na de verkiezingen van 22 januari 2003 volgde er een korte wachtperiode, waarna ze opnieuw werd beŽdigd op 3 juni. Voor haar kamerlidmaatschap was ze vanaf januari 2000 werkzaam als medewerker van Albert Jan Maat, Europarlementslid. Daarvoor was ze enkele jaren werkzaam als office manager bij Makelaardij Jet Winters te Haren.

Ze werd in Leeuwarden geboren op 6 juni 1954 en bleef daar wonen totdat ze haar gymnasiumdiploma had gehaald. Ze begon haar werkzame leven na haar studie Geschiedenis (doctoraal examen januari 1986) als free lance historica voor opdrachten in bedrijfsgeschiedenis.

Inmiddels woont ze sinds 1989 in Eelde, is gehuwd met Bouke Pier Hazenberg en heeft 2 dochters en 2 zoons.

Naast haar kamerlidmaatschap heeft ze een enkele bestuurlijke functies: voorzitter MEE-Drenthe te Assen, lid van de Raad van Toezicht CHN te Leeuwarden, voorzitter Enova te Assen en voorzitter Stichting Vrienden van de Dorpskerk Eelde.

Haar vroegere functies omvatten o.a. lid van Provinciale Staten Drenthe voor het CDA (juni 1996-september 2002), lid Raad van Commissarissen Friesch Dagblad Holding te Leeuwarden, voorzitter CDA Eelde, lid provinciaal bestuur CDA Drenthe en voorzitter CDAV Drenthe.