Column

Februari  2005: De identificatieplicht

Met ingang van 1 januari jl. is de identificatieplicht van kracht geworden. Nederlanders vanaf 14 jaar zijn verplicht zich altijd te kunnen legitimeren. Daartegen is veel weerstand geweest, vooral ook omdat zo’n maatregel herinneringen oproept aan de “Ausweis” tijdens de bezetting. Bevoegde ambtenaren (politie bijv.) mogen alleen om legitimatie vragen als er aanleiding is. In onze samenleving is het helaas nodig gebleken tot zo’n regel over te gaan, willen wij criminaliteit, maar ook uitgaansgeweld kunnen aanpakken. Hangjongeren die overlast veroorzaken zijn nu traceerbaar.

 

De maatregel is goed te verdedigen, maar er is ook een keerzijde 

 

De maatregel is verstandig en goed te verdedigen. Er is ook een keerzijde. Iedereen wordt verplicht een identiteitskaart aan te schaffen en bij zich te dragen. Jongeren vanaf 14 jaar, wat voor gezinnen extra kosten meebrengt, ouderen die in een verpleeghuis wonen en eigenlijk nooit meer buiten komen en gehandicapten die in een instelling wonen.

Steeds vaker gaan stemmen op hiervoor een uitzondering te maken of bijv. een uitzondering te maken voor mensen boven de 70 of 75 jaar. Ons bezwaar tegen deze voornemens is dat het tamelijk willekeurig is. Welke leeftijdsgrens hanteren we dan en hoe gaan we dan om met gehandicapten die gewoon in onze wijk wonen of de oudere die geheel thuis verzorgd wordt en ook bijna niet buiten komt? De identificatieplicht is een strenge maatregel die we hebben moeten nemen en daarbij passen geen willekeurige uitzonderingen. Wel valt er te praten wanneer we echt objectieve criteria kunnen formuleren om mensen uit te zonderen van de identificatieplicht.

Uitgifte van paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs is een zaak van de gemeente. De gemeente stelt hiervoor de prijs vast. Dit mag een kostendekkende prijs zijn, maar de Hoge Raad heeft recent uitgesproken dat er ook winst mag worden gemaakt. De burger is verplicht in zijn eigen gemeente deze documenten te halen. Daarmee is de burger dus afhankelijk van de prijzen in zijn gemeente. Al eerder heb ik ervoor gepleit dat burgers vrij moeten zijn om in de gemeente van eigen keuze een paspoort te kunnen halen. Dat zal kostendrukkend, want meer concurrerend werken. Nu er ook winst mag worden gemaakt, heb ik namens de CDA fractie in schriftelijke vragen aan minister Remkes gevraagd het mogelijk te maken dat de burger niet langer verplicht is in zijn eigen gemeente deze documenten te gaan halen.

Deze week was er een berichtje van een 15-jarig meisje uit Rotterdam, van wie haar gloednieuwe ID-bewijs was gestolen. Zij moest een nieuwe kopen, maar ook een boete betalen omdat ze haar oude niet kon tonen. Dat is wrang, want als ze deze in de zomer weer bestolen wordt, moet ze weer die boete betalen.

Ik ben benieuwd naar het antwoord van minister Remkes, want dan zou dit meisje voor haar ID-bewijs naar een gemeente kunnen gaan die geen of een veel lagere boete berekent.  

(zie ook:  De Telegraaf 25 februari 2005)