Column

Januari 2005: De huisarts nog steeds poortwachter

De Landelijke Huisartsenvereniging leeft al enkele maanden in onmin met Minister Hoogervorst om tal van redenen van inhoudelijke en financiŽle aard. Dat is jammer want wederzijds belang vereist tenminste een werkbare verstandhouding.  De LHV meende dat kamerleden meer zouden moeten weten van het reilen en zeilen in een huisartsenpraktijk en nodigde hen uit een halve dag mee te kijken op de ďwerkvloerĒ. 

Zo was Margreeth Smilde op 6  januari te gast in de huisartsenpraktijk Peelo (Assen) met huisartsen Ria Schoenmaker en Heleen Kruyt.

 

Wat leert nu zo'n morgen?    Allereerst dat de huisarts de  eretitel als poortwachter waarmaakt 

 

Gastvrij waren niet alleen de huisartsen, ook de patiŽnten vonden het prima dat een kamerlid aanwezig was om een beeld te krijgen van het huisartsenvak. Wat leert nu zoín  spreekuur? Allereerst dat de huisarts zijn ( in dit geval haar) eretitel van poortwachter waar maakt: geruststellen, niet te snel ingaan op een verzoek om door een specialist gezien te worden, waar de huisarts zelf de zorg kan bieden. Terughoudend met het voorschrijven van medicijnen, waarbij uitgelegd wordt waarom op dit moment medicatie niet nodig is. Maar ook, als iemand tussen neus en lippen door vermeldt dat ze 20 kg afgevallen is, alert reageren en snel gericht onderzoek laten doen.  En, terwijl iemand onderzocht wordt, informeert de huisarts naar de thuissituatie op een manier die verraadt dat ze haar pappenheimers goed kent.

Zorgen hebben de huisartsen over de toenemende druk om meer patiŽnten te zien, zodat voor elke patiŽnt  5 minuten zal zijn i.p.v. de huidige 10 minuten tijdens het spreekuur. Zorg om situaties waarin mensen niet meer zelf hun huisarts kunnen kiezen, om welke reden dan ook. Zorg ook om meer bureaucratie als het ďabonnementssysteemĒ wegvalt en voor elke patiŽnt elk bezoek moet worden geregistreerd. Of het risico dat mensen eerder wegblijven wanneer er geen abonnementensysteem meer is bij de introductie van de nieuwe Zorgverzekeringswet. De kans hierop is echter veel kleiner nu de huisarts voluit in het standaardpakket zit, ook zonder no claim-risico.

Zorg ook om de dreiging dat door het tekort aan huisartsen, zij meer moeten overlaten aan assistenten en verpleegkundigen en dat daardoor hun inhoudelijke taak uitgehold wordt en ze als een soort manager alles en iedereen aansturen.

De Asser huisartsen zijn tevreden over de diensten via de Centrale Huisartsenpost in Assen, maar voor hen zijn hun diensten overzichtelijker geworden dan voor de invoering van de Centrale Huisartsenpost.

Huisartsen zijn op dit moment in het nieuws door hun onvrede en acties (bijv. sneller doorverwijzen ed.) dientengevolge. Een ochtendje meelopen in een gewone doorsnee huisartsenpraktijk leert een kamerlid dat de huisarts toch primair de hulpverlener is tot wie de patiŽnt zich gemakkelijk wendt en die deze rol met zichtbare betrokkenheid waarmaakt