timberlands timberland dames timberland kinder timberlands shoes timberlands sales

Nieuws

28 december 2005 -  De Telegraaf bericht dat ruim 10.000 Nederlanders nog geen aanbod van hun zorgverzekeraar hebben gehad, waarmee de deadline van 16 december is overschreden. Margreeth Smilde en Pieter Omtzigt vragen om opheldering. Lees verder >>

21 december 2005 - Minister Zalm kondigt een wet aan die een verplichte werkgeversbijdrage oplegt voor de Kinderopvang als in juni 2006 niet 90% van de werkgevers meedoet. Margreeth Smilde ziet dit als signaal, maar wil bij de evaluatie wel een zorgvuldige afweging maken. Lees verder >>

14 december 2005 -  Een rapport van een breedsamengestelde werkgroep over het probleem van de onverzekerden in de nieuwe Zorgverzekeringswet werd besproken met de minister. Ook andere zaken kwamen aan de orde. O.a. werd een coalitiemotie aangenomen die het mogelijk maakt verschil in premiebetaling voor Nederlanders in het buitenland te scheppen al naar gelang de noodzaak voor bijverzekeren. Lees verder >>

8 december 2005 - In het spoeddebat van dinsdag diende  Margreeth Smilde een motie in om meer tijd te gunnen de problemen voor Nederlanders in het buitenland met het nieuwe zorgstelsel op te lossen. Daarnaast wil zij een inventarisatie van alle knelpunten en voorstellen van de minister om deze op te lossen. Deze motie werd kamerbreed aangenomen. Lees verder >>

1 december 2005 - CDA vraagt bij monde van Margreeth Smilde spoeddebat met minister Hoogervorst omdat de problemen voor de Nederlanders in het buitenland niet tijdig lijken te zijn opgelost voor 1 januari a.s. Lees verder >>

22 november 2005 - Tijdens het mondelinge vraaguurtje vraagt Margreeth Smilde uitleg van de staatssecretaris van Sociale Zaken, Van Hoof over zijn uitspraken ouders te korten op kinderbijslag als hun kinderen zonder diploma van school gaan. Lees verder >>

9 november 2005  - Begrotingsbehandeling VWS in teken Zorgverzekeringswet. Margreeth Smilde vraagt opnieuw aandacht voor de informatie en krijgt duidelijkheid over het recht op zorg voor Nederlanders in het buitenland. Ook streekproducten op jaarmarkten komen ter sprake. Lees verder >>

oktober 2005 -  Op 4 oktober was de CDA afdeling Westerveld met ruim 70 mensen te gast bij Margreeth Smilde in Den Haag. De organisatie van de trip was in handen van Laurens Bijl. Van hem is ook bijgaande impressie van deze dag. Mocht dit verhaal u inspireren om ook eens in Den Haag  te komen kijken: van harte welkom. Lees verder >>

11 oktober 2005 -  Kinderopvang is zeer actueel. Veel mensen geven blijk voor of tegen de plannen te zijn voor een verplichte opvang van scholen van 's morgens tot 's avonds. In een overleg met de minister werd gesproken over betaalbaarheid en kwaliteit. Lees verder >>

10 oktober 2005 - Staatssecretaris van Hoof stelt voor bijstandsmoeders met kinderen tot 5 jaar te laten helpen in de Naschoolse kinderopvang die de motie Van Aartsen beoogt. Zij kunnen nu ontheffing krijgen, hij wil daarvan af. Margreeth Smilde sprak namens het CDA uit hiervoor niets te voelen. Lees verder >>

's Avonds een druk bezochte CDA bijeenkomst in Veendam over het zorgstelsel. Meer hierover op www.cdag.nl . Lees verder >>

30 september 2005 - De Nederlandse Gezinsraad hield een gezinsparlemen waarin kamerleden debatteerden met elkaar en met een panel over de combinatie zorg en arbeid, ook in hun persoonlijke situatie. Margreeth Smilde, sinds deze week woordvoeder Familie- en Gezinsbeleid nam hieraan deel. Lees verder >>

Column - september 2005 : Curieus voorstel Kinderopvang

Bij de Algemeen Politieke Beschouwingen diende Van Aartsen mede namens de PvdA een curieuze motie in: de VVD ging voor een basisvoorziening, de PvdA laat de kwaliteitseisen in de Kinderopvang los. Lees verder >>

2 september  2005 - Een bijzondere ontmoeting van een arbeidsgehandicapte en een kamerlid, op een bijzondere locatie: Museum Vosbergen: muziekinstrumenten in Eelde. Lees verder >>

1  september 2005 -  De eerste Kamerweek zit erop. Veel aandacht inmiddels voor de Zorgverzekeringswet die 1 januari 2006 ingaat. Lees verder  >>

juli 2005 - Inmiddels is het reces aangebroken. Een mooie gelegenheid om via werkbezoekjes op een aantal zaken dieper in te gaan. Zie agenda. 

1 juli 2005 -  Margreeth Smilde en Pieter Omtzigt hielden bij het wetgevingsoverleg en het plenaire debat een pleidooi voor een zorgvuldige invoering van de Zorgverzekeringswet en voor een goede voorlichting. Lees verder >>

17 juni 2005 - De kamer debatteerde deze week over de voorstellen tot gemeentelijke herindeling van Voorhout-Sassenheim- Warmond en van een deel van de Utrechts Heuvelrug. Het eerste herindelingvoorstel kon niet op instemming van de CDA fractie rekenen. Margreeth Smilde heeft de redenen uiteengezet in het debat en ook in de contacten met partijgenoten uit de desbetreffende gemeenten. Lees verder >>

11 juni 2005 -  Deze week debatteerde de Eerste Kamer met minister Hoogervorst over de Zorgverzekeringswet. CDA woordvoerder Hannie van Leeuwen scherpte o.a. de positie van verzekerden nog extra aan. De verwachting is dat de Eerste Kamer de wet zal aannemen. De Tweede kamer rest de behandeling van de Invoerings- en Aanpassingswet de komende weken: alles voor een zorgvuldige overgang. Lees verder over het hoe en waarom van de wet  >>

juni 2005 -  De uitslag van het referendum was een grote teleurstelling omdat dit grondwettelijk verdrag zoveel beter was voor de gemiddelde burger dan de huidige verdragen. De ja-campagne heeft dit niet over kunnen brengen. Afkeer van schaalvergroting waarin de mensen zichzelf niet meer herkennen, speelt een grote rol. Lees verder >> 

19 mei 2005 - In de aanloop naar het referendum over de Europese Grondwet was Margreeth Smilde uitgenodigd voor een politiek café PvdA Stadskanaal met Europarlementslid Max van den Berg (PvdA) en statenlid Jan Hilverts (ChristenUnie). Maandag 23 mei in Tynaarlo en woensdag 25 mei in Dwingeloo komt ook de Europese Grondwet aan de orde, dan met Albert Jan Maat. Lees verder >>

27 april 2005 - In het debat met de minister van VWS over de vaststelling van het nieuwe standaardpakket voor de Zorgverzekeringswet van volgend jaar heeft Margreeth Smilde voorgesteld het criterium om taxivergoeding te krijgen voor bezoek aan ziekenhuis of specialist iets te verruimen. De Telegraaf meldde dit voorstel van de CDA fractie dat op een meerderheid in de Kamer kan rekenen. Lees verder >>

Column - april 2005 : Groeiend probleem fraude ID-documenten

Het aantal vervalsingen van paspoorten en identiteitsbewijzen is een groeiend probleem. Een oplossing is biometrische kenmerken in het paspoort aanbrengen.  Lees verder >>

9 april 2005 - CDA vrouwen uit Drenthe, Friesland en Groningen kwamen bijeen in het sfeervolle Karmelklooster in Drachten voor een loopbaandag. Het bleek de perfecte locatie. Margreeth Smilde en Martine Visser, fractievoorzitter CDA Groningen waren sprekers. Verder genoten de vrouwen van Amarant, bezochten een workshop en debatteerden met veel overgave. Lees verder  >>

31 maart 2005 -  De Staten van Drenthe hebben het voorstel van CDA statenlid Harry Zomer gevolgd om toch de expositie Oorlogskind naar Drenthe te laten komen. GS hebben gezegd het meerderheidsstandpunt van de Staten te honoreren. Volgend jaar januari zal de expositie dus ook te zien zijn in Drenthe. 

21 maart 2005 - In Beurs Berlage in Amsterdam opende prinses Margriet de expositie Oorlogskind. Het komend jaar zal deze imponerende expositie te zien zijn in alle provincies. Alle provincies? Drenthe gaf nog niet thuis. Margreeth Smilde vindt dit "merkwaardig" (Dagblad van het Noorden 26 maart). Lees verder >>

Column - maart 2005: Maatwerk ook bij huisartsendiensten

CDA op de bres voor kleinschalige huisartsendiensten- structuur. In  Zuid-West Drenthe breed draagvlak dit te verwezenlijken. (Katern Drenthe, maart 2005). Lees verder >>

11 maart 2005 -  Ruis op de lijn, veel ruis deze week. Over orgaandonatie en fractiediscipline. Over het verwerpen van een motie. Lees verder  >>

3 maart 2005 - Minister De Geus geeft aan met een nadere regeling te komen over de vrijstelling van sollicitatieplicht voor WW-gerechtigden van 57.5 jaar en ouder i.v.m. vrijwilligerswerk en mantelzorg. De opvatting die Margreeth Smilde namens het CDA verwoordde in het debat werd breed door de Kamer gedeeld. Lees verder >>

Column - februari 2005: Identificatieplicht in de praktijk.

Sinds 1 januari jl is de identificatieplicht ingevoerd voor Nederlanders van 14 jaar en ouder. De maatregel is verstandig en noodzakelijk, maar er zijn wel wat haken en ogen. Lees verder >> 

21 februari 2005 - Werkbezoek aan de Vrijwilligerscentrale in Heerenveen. Mevrouw H. vertelt dat ze op grond van de motie Smilde/Noorman-den Uijl als vrijwilliger werkzaam is in verpleeghuis Anna Schotanus te Heerenveen. Lees verder >>

7 februari 2005 - Margreeth Smilde zet namens CDA fractie kanttekeningen bij de regeling die Minister de Geus voorstelt voor mogelijke ontheffing van de sollicitatieplicht i.v.m. vrijwilligerswerk en/of mantelzorg. Zij heeft vooral bezwaren tegen de eis van drie jaar solliciteren en wil de regeling beperken tot de groep 57.5 jaar en ouder, zo stond in Trouw. Lees verder >> 

februari 2005 - Twee studentes van Hogeschool Windesheim namen een interview af van Margreeth Smilde in het kader van een studie-opdracht. Lees de uitwerking van het gesprek door Ytje Stevens-Roorda en Gonny de Weerd. 

28 januari 2005 - Minister Hoogervorst geeft toch ruimte aan kleinschalige huisartsendiensten. Margreeth Smilde, door actievoerders uit Westerveld geattendeerd op de onvrede, toont zich "verheugd" (Dagblad van het Noorden). De CDA kamerfractie is voorstander van kleinschaligheid en heeft via woordvoerder Siem Buijs een consistent duidelijk standpunt neergezet, met goed resultaat. Lees verder >>

Column - januari 2005: De huisarts als poortwachter 

De Landelijke Huisartsen Vereniging voert acties tegen de minister, maar nodigt kamerleden uit beter zicht te krijgen op het reilen en zeilen in een huisartsenpraktijk. Margreeth Smilde was te gast bij Huisartsenpraktijk Peelo (Assen).  Lees verder >>

21 december -  Vandaag heeft de Tweede Kamer gestemd voor de Zorgverzekeringswet die per 1 januari 2006 zal ingaan. Met deze wet zal het onderscheid verdwijnen tussen ziekenfonds-, particuliere en publiekrechtelijke verzekerden. Iedereen is verplicht verzekerd. Na het Wetgevingsoverleg op 29 november volgde vorige week de afronding via het plenaire debat. Het CDA was positief, maar wilde nog een aantal zaken regelen. Lees verder >>

Ook werd gestemd over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Kamer nam het amendement Smilde/Weekers(VVD)/Noorman-den Uijl(PvdA) aan, waardoor vanaf 2005 € 20 miljoen extra wordt uitgetrokken voor extra arbeidsplaatsen in de sociale werkvoorzieningbedrijven.

10 december - Op 15 december debatteert de Kamer over de nieuwe zorgverzekeringswet. Het CDA is positief over de wet, maar wil nog een aantal zaken regelen. Margreeth Smilde zal aandacht vragen voor de aanvullende verzekering, voor de geschillenbeslechting, voor de taak om onverzekerden op te sporen en - heel belangrijk - voor de overgang naar het nieuwe systeem.

10 december - Bij de begrotingsbehandeling Sociale Zaken heeft Margreeth Smilde een amendement ingediend om 20 miljoen euro extra te bestemmen voor de sociale werkvoorziening bedrijven. Lees verder >>

3 november -  Met ingang van 1 januari 2006 krijgt Nederland een nieuw zorgverzekeringsstelsel, waarin het onderscheid tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden zal zijn verdwenen. Deze week bracht de Kamer verslag uit. Lees verder >>

Column - oktober 2004: Hoe nu verder? 

Na de demonstratie in Amsterdam van 300.000 is het weer tijd voor overleg en ook is het tijd precies aan te geven waarom het kabinet een hervormingsagenda voert en hoe. Lees verder >>

7 oktober -  Snel biometrische kenmerken in het paspoort. Lees verder >>

1 oktober - De dag na... De CDA fractie heeft met de Algemene Politieke Beschouwingen een aantal maatregelen van het kabinet die te diep ingrepen en minder logisch waren binnen de CDA visie, samen met de coalitie aangepast. Hiermee is ook een handreiking gedaan naar de onrust in het kielzog van de vakbondsacties. De actie "het CDA komt naar u toe" zal zeer welkom zijn: hoe is het verhaal van de hervormingsagenda en hoe is precies het beleid en de maatregelen? Een week van gedachtewisseling met de Drentse raadsleden in Hoogeveen over de WMO, maar ook over het kabinetsbeleid, met diverse maatschappelijke organisaties tijdens de hoorzittingen van de CDA kamerfractie voor de begroting VWS.

Recent is het aantal woordvoerderschappen van Margreeth Smilde binnen VWS uitgebreid (zie bij woordvoerder) en om zich hier breder te oriënteren vonden gesprekken plaats met het AVVV ( over de positie van de zorg en het arbeidsmarktbeleid hier) en het Noordelijk Dialyse Centrum in het Academisch Ziekenhuis te Groningen. 

10 september - Jubileum 100 jaar Groene Kruisvereniging Berlikum-Wier (Friesland). Jarenlang een begrip: het Groene Kruis, bijna uit Nederland verdwenen op drie afdelingen na: Berlikum-Wier, St. Anna Parochie en Minnertsga. Ouderwets of achterhaald? Dat is maar de vraag: wanneer in het kader van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning meer taken voor langdurende zorg voor ouderen en gehandicapten naar de gemeente overgeheveld wordt, kan de Groene Kruisvereniging nog wel eens een waardevolle partner blijken te zijn. Deze mening gaf Margreeth Smilde bij het minisymposium ter ere van het jubileum. Hierbij werd natuurlijk ook uitvoerig van gedachten gewisseld over de nieuwe wet. Een bijzondere en levendige discussie van een springlevende vereniging. 

8 en 9 september - Een boeiend debat over een bijzonder onderwerp: mag de rechter wetten gaan toetsen aan de grondrechten in de Grondwet? Femke Halsema (GL) vindt van wel en diende een initiatiefwetsvoorstel in. De Tweede Kamer debatteerde hierover, namens de CDA fractie was Margreeth Smilde woordvoerder. Lees verder >>

Column - september 2004: Op weg naar Prinsjesdag

Aan de vooravond van Prinsjesdag valt nog niet veel over de begroting te zeggen. Wel over activiteiten in de eigen regio. Lees verder >>

3 september -  De eerste kamerweek zit er weer op. Het begon zondag 29 augustus met een debat tijdens de Friese Kerkendag in Bolsward.  Klaas de Vries (PvdA), Tineke Huizinga (CU), Margreeth Smilde en Gerben Hoogterp (GL-raadslid in Leeuwarden) hadden een boeiende gedachtewisseling met ongeveer 80 aanwezigen over de rol van de kerken in de samenleving en de wisselwerking met de politiek. Midden in de week op woensdag was er een overleg met de Minister van VWS over de gezondheidszorg in Europa. De week eindigde met een werkbezoek aan de Anne Frankstichting in Amsterdam. De Anne Frankstichting blijkt zeer veelzijdig. Naast het museum dat jaarlijks bijna een miljoen bezoekers trekt, wordt er ook hard gewerkt aan educatie, aan reizende exposities in het buitenland en wetenschappelijk onderzoek op de thema's racisme en extreem rechts. Lees verder >>

Column - juni 2004: Kinderopvang kinderschoenen ontgroeid ...

Na het debat over de Wet Kinderopvang heeft Margreeth Smilde in de CDA krant van 26 juni de visie van de CDA fractie over de nieuwe wet uiteengezet. Lees verder >>

28 juni - Het Utrechts Nieuwsblad maakte melding van een truc die het mogelijk maakt dat werkgevers hun verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de kinderopvang niet hoeven na te komen, zonder dat dit ten koste gaat van de werknemer. De kosten worden op de overheid afgewenteld. Margreeth Smilde heeft hierover Minister de Geus om opheldering gevraagd. Lees verder >>

26 juni - Nationaal Rijtuigmuseum Leek op het Landgoed Nienoord liet in woord en daad de Noordelijke kamerleden zien dat de voorgenomen subsidiebezuiniging een aderlating zal kunnen betekenen voor bijzonder erfgoed. Meer aandacht voor de regionale cultuur binnen de adviezen van de Raad van Cultuur lijkt gewenst, zo is de conclusie van Margreeth Smilde.

25 juni - De vaste kamercommissie VWS bezocht Kamp Westerbork en sprak met de directeuren van de verschillende verzetsmusea, herinneringscentra, van het Comité 40-45, Joods Historisch Museum en Hollandse Schouwburg over een eigentijdse en tevens historisch verantwoorde combinatie van herdenken, herinneren en educatie. 

19 juni - Jan Mastwijk en Margreeth Smilde organiseerden de familiedag van de CDA kamerfractie in Drenthe. Na een hartelijke ontvangst door B&W Hoogeveen vertrok het gezelschap voor vier excursies: fietsen in het Dwingelderveld, Kamp Westerbork, Veenpark en Dierenpark Emmen. Na afloop daarvan toonde Hoogeveen opnieuw zijn gastvrijheid met een buffet in de Tuinfoyer van de Tamboer. Voor veel fractieleden een kennismaking met een bijzondere provincie. Lees verder voor een fotoimpressie >>

14 juni - Margreeth Smilde opende vanmiddag het Zorgloket van de gemeente Borger-Odoorn in het gemeentehuis in Exloo op uitnodiging van wethouder Frits Alberts (CDA). Lees verder >>

3 en 4 juni - Europese campagne in Drenthe/Groningen en Eelde. Werkbezoeken in Zuid-Oost Drenthe, een campagnebijeenkomst in Groningen en een matineus werkbezoek aan Flora Holland en Groningen Airport Eelde. Lees verder >>

27 mei -  In het Algemeen Overleg met de ministers Remkes en Zalm en staatssecretaris Wijn heeft Margreeth Smilde kritische kanttekeningen gemaakt bij de wijze waarop het kabinet in hoofdlijnen zijn visie neerlegt op de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB. Lees verder >>

Column - mei 2004: Garantie op zorg blijft uitgangspunt AWBZ

Er is veel onduidelijkheid en onrust over de AWBZ en vooral de thuiszorg. In de Drenthe Katern bij de CDA krant van mei, gaat Margreeth Smilde hierop in. Lees verder >>

12 mei - De CDA statenfractie Groningen opende op deze Dag van de Verpleging een telefoonlijn om knelpunten in de zorg te kunnen melden. De actie duurt tot 19 mei. De CDA vrouwen in Groningen zorgen ervoor dat er steeds iemand bij de telefoon zit. Margreeth Smilde was op de eerste ochtend aanwezig en nam enkele gesprekken aan. Tot 19 mei kunt u nog bellen, tussen 9 en 17 uur: 050 - 5890865. 

1 mei - De uitbreiding van de EU en de start van de campagne voor de Europese verkiezingen werden zichtbaar tijdens een boottocht met De Snikke van Stadskanaal naar Musselkanaal en het hijsen van de vlaggen op het Spoordok in Musselkanaal. Aan boord: Europarlementslid Albert Jan Maat, kandidaatleden Hanneke Boerma en Peter Boon, Tweede Kamerleden Margreeth Smilde en Rikus Jager en nog andere CDA-ers uit Groningen en Drenthe. Lees verder >>

20 april 2004 - Het plenaire debat kinderopvang stond bol van tegenstrijdige visies op de kinderopvang. Margreeth Smilde onderstreepte het veranderde karakter van de wet door de naam van de wet te veranderen. Een grote stap werd gezet op de weg naar zelfregulering van de sector. Teleurstellend was de opstelling van coalitiepartner D66.  Lees verder >>

Veengronden veroorzaken problemen door wegzakkende wegen

15 april 2004 - Samen met collega's Marleen de Pater en Liesbeth Spies bracht Margreeth Smilde een werkbezoek aan Hoogmade en Nieuwkoop om zich op de hoogte te stellen van de problemen van wegzakkende wegen. Gemeenten zoals Nieuwkoop en Jacobswoude liggen in een prachtig veengebied, maar het inklinkende veen zorgt voor grote schade door wegzakkende wegen. Onderhoud van deze wegen levert extra financiële lasten op, waarop het gemeentefonds geen antwoord geeft. CDA raadsfracties wilden de kamerleden met eigen ogen laten zien hoezeer de situatie om een antwoord vraagt. Een rondwandeling door Hoogmade en een rondrit door Nieuwkoop gaf een duidelijk beeld. 

"Parlementariërs houden spreekuur in de kroeg"

3 april 2004 - "Parlementariërs houden spreekuur in de kroeg" (Dagblad van het Noorden/2 april). Albert Jan Maat en Margreeth Smilde in café Boelens te Eelde in gesprek met belangstellenden. Lees verder >>

1 april 2004 -  (Thuis) zorg: van rollator tot no-claim. Onder deze titel organiseerde CDA Afdeling Veendam een ledenvergadering met verhalen uit de praktijk door twee medewerkers van Thuiszorg Meander en een politieke inleiding door Margreeth Smilde. Lees verder >>

   

Column - april 2004: Bescherm bestaande gemeenten

Onder deze titel verscheen een artikel van Margreeth Smilde in de CDA ledenkrant (29 maart) over de visie van de kamerfractie op gemeentelijke herindelingen. Lees verder >>

Voor ouder nieuws uit 2004, lees verder >>