Noord Nederland

2 september 2005 -  Op verzoek van Stichting De Uitdaging ging Margreeth Smilde naar het Museum Vosbergen in Eelde voor een ontmoeting met Marian Westerhof, visueel gehandicapt, die recent haar 25-jarig dienstverband heeft  gevierd bij de Provincie Groningen. Muziek is een gezamenlijke hobby en dus geschikt voor een ontmoeting. Het fraai gelegen museum, middenin het prachtige, gelijknamige landgoed was een schitterende locatie; ook het weer deed zijn best. Marian was hier al vaker geweest. Zij is ook regelmatig gast bij de concerten die daar gehouden worden.

Een bijzondere ervaring. "Ik begreep gelukkig snel dat je alles verbaal moet doen", aldus Margreeth Smilde. Marian was zeer geÔnteresseerd en de directeur van het Museum, die de rondleiding verzorgde, de heer VerŤl, liet haar alles betasten. Uiteraard is er steeds de zorg dat Marian de vele trapjes zonder kleerscheuren op en af kan, maar verder is er sprake van een geanimeerd gesprek over de rijke collectie van het museum.  'Het is wel wennen om via aanraking (Marian vond het prettig dat Margreeth meeliep met de hand op haar schouder) en verbaal de contacten te maken", aldus Margreeth Smilde. 

Een prima initiatief van De Uitdaging. Daarnaast is een bezoekje aan het Museum Vosbergen zeer de moeite waard.

9 april 2005 - Een aantal CDA vrouwen in Drenthe, Friesland en Groningen organiseerden in het Karmelklooster in Drachten een loopbaandag voor CDA vrouwen in het Noorden. Ruim 50 vrouwen kwamen naar Drachten en luisterden naar de cabaretgroep Amarant, die hen een spiegel voorhielden over vrouwen in de politiek. Margreeth Smilde en Martine Visser gaven in een persoonlijk verhaal hun drijfveren voor hun politieke functie aan. Ook de praktische gevolgen van hun functie voor henzelf en hun gezin, de route naar de huidige baan, de kansen en de valkuilen, en allerlei andere zaken passeerden de revue. Uit vragen bleek dat het verhaal aansprak. 

In een drietal workshops met namen als : how to be a bitch; how to catch a rat en spic & span gingen de vrouwen aan de slag om zichzelf beter te leren kennen als mogelijke voorbereiding op een politieke functie. De dag werd besloten met een boeiend lagerhuisdebat. De organisatie kan terug zien op een geslaagde dag. "Mijn website en telefoon staat open voor vrouwen, die meer willen horen" aldus Margreeth Smilde in een reactie naar de organisatie. 

21 maart 2005 - Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) heeft een prachtige expositie samengesteld "Oorlogskind". Hoe hebben kinderen in verschillende situaties de Tweede Wereldoorlog beleefd. Zo komt een dochter van Johannes Post aan het woord, een Joodse jongen, twee Amsterdamse kinderen die gefotografeerd zijn tijdens de hongerwinter, onderduikkinderen, een zoon van een NSB-er, maar ook een jongen die tien jaar geleden in Cambodja zijn been kwijtraakte. Persoonlijke verhalen via filmpjes en tastbare herinneringen van het kind in 1940-45. Bij de opening vertelde Willem Nijholt zijn persoonlijke verhaal over de bevrijding in het Jappenkamp. 

Zo'n expositie spreekt kinderen en jongeren aan. Daarom is het bijzonder dat deze te zien is in alle provincies. Alleen Drenthe hield de boot af: "Westerbork is voldoende", "het is geen impuls voor het culturele aanbod in Drenthe". CDA Statenlid Harry Zomer heeft hier inmiddels vragen over gesteld.\, die op 30 maart besproken worden in de Statencommissie. Margreeth Smilde is woordvoerder Tweede Wereldoorlog en vindt de houding van Gedeputeerde Staten van Drenthe onbegrijpelijk. Juist educatie over de gebeurtenissen tussen 1940-45 is zo belangrijk om mensen scherp te houden op onze verworven grondrechten. "De expositie maakt heel goed duidelijk wat de impact van een oorlog is op een kind", aldus Margreeth Smilde in het Dagblad van het Noorden. Dat spreekt jongeren aan en zij moeten aangesproken worden. Ook het Herinneringscentrum Westerbork besteedt veel aandacht aan educatie. Deze expositie kan een aanvulling zijn. We wachten af hoe de Staten van Drenthe hierover denken. 

21 februari 2005 - Diana Samuelz is de actieve stuwende kracht achter de Vrijwilligerscentrale in Heerenveen. N.a.v. de motie Smilde/Noorman-den Uijl was zij een van de eersten die Margreeth Smilde benaderde met de vraag: hoe kunnen we het concreet invullen. Temeer daar de pilot in Noord Nederland liep. De contacten resulteerden in een werkbezoek aan Heerenveen waar Margreeth Smilde in vogelvlucht een beeld kreeg van de vrijwillgerscentrale. Een prima methode om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. De verschillende vrijwilligerscentrales in Friesland werken samen, zodat de hele provincie wordt bereikt.

Mevrouw H. was een van de WW-gerechtigden die van het UWV een brief kreeg in het kader van de pilot voor vrijstelling van sollicitatieplicht i.v.m. vrijwilligerswerk. Al gauw waren de contacten gelegd met verpleeghuis Anna Schotanus in Heerenveen. De coŲrdinator van de vrijwilligers, mevrouw Jaasma was ook aanwezig en gaf aan dat ze erg blij waren met mevrouw H. Een wederzijds voordeel. Mevrouw H.vertelde kort over haar sollicitatie-ervaringen: "Het is een opluchting dat het niet meer hoeft, en het werk in Anna Schotanus bevalt prima"

14 juni  2004 -  Het zorgloket van de gemeente Borger-Odoorn draait nu bijna een jaar en werd vandaag door Margreeth Smilde geopend in het bijzijn van een aantal participanten en cliŽntengroeperingen. Het zorgloket stelt informatie beschikbaar over allerlei diensten voor chronisch zieken, ouderen en gehandicapten op het gebied van zorg, wonen, welzijn en bemiddeling naar andere diensten. Daarnaast wordt hier de pilot uitgevoerd van het RIO met de gemeente Borger-Odoorn, zodat meteen ook de indicatie voor AWBZ zorg hier kan plaatsvinden. Regiomanager mevr. Astrid Gerringa legde de werking van de pilot uit. Margreeth Smilde schetste kort de ontwikkelingen in de zorg en onthulde vervolgens het logo van het zorgloket, waarmee ze de openingshandeling verrichtte. Wethouder Frits Alberts toonde zich content met de wijze waarop in zijn gemeente deze zaken geregeld zijn. Foto van de onthulling >>

3 en 4 juni - Ter ondersteuning van de Europese Verkiezingscampagne vergezelde Margreeth Smilde op donderdag 3 juni de beide Drentse CDA kandidaten Albert Jan Maat en Henk Klaver. De start was in het Noorderdierenpark, waar onder meer werd gesproken over de problemen die zich voordoen als dieren van en naar andere dierenparken moeten worden getransporteerd. De Bezemrichtlijn (1992) die een en ander moet vergemakkelijken, is nog niet geÔmplementeerd en bovendien schiet hij ook tekort. De CDA Eurodelegatie en Kamerfractie komen hierop terug. In de namiddag werd samen met Camiel Eurlings en Marja van Bijsterveldt een kweker bezocht in Klazienaveen, waar Camiel en Marja een nieuwe roos Pura Vida ten doop hielden. Een prachtige, geurige roos door dit bedrijf, van de heer De Geus en zijn zoons gekweekt. De dag werd besloten met een campagnebijeenkomst in het mooie, glazen gebouw in Groningen, Meerwold.

De vrijdag begon vroeg voor Albert Jan Maat, Margreeth Smilde, statenlid Theun Wijbenga, wethouder Klaas Huzen en leden van het campagneteam: om 7 uur in de Flora Holland, waar het veilen reeds in volle gang was. Directeur Cees Hoekstra gaf uitleg. De veiling in Eelde is een belangrijk bedrijf in de gemeente Tynaarlo. Hetzelfde geldt voor Groningen Airport Eelde dat daarna bezocht werd. O.a. de soms ongelijke positie t.o.v. andere Europese regionale luchthavens, waar overheden meer steun geven, kwam aan de orde. 

Vermeldenswaard is het debat dat Esther de Lange (nr. 10) voerde met SP kandidate Rosita van Gijlswijk in het Drenthe College in Assen. Een boeiend debat met elkaar en met de studenten van het College. Esther zette het positie van het CDA in de EU met verve en veel deskundigheid neer. 

Foto impressie >>

1 mei 2004 - Het Spoordok is met Europees subsidiegeld gerenoveerd en doet nu dienst als camping voor campers. Gezien het aantal campers voorziet het in een behoefte. Tijdens een prachtige vaartocht door het Stadskanaal met schitterend weer trok de boot met CDA- en EU-vlag van Stadskanaal naar Musselkanaal. De Groningse vlag werd gehesen door burgemeester Jur Stavast, de drie kandidaten (Albert Jan Maat, Hanneke Boerma en Peter Boon) namen de Europese vlag voor hun rekening, terwijl Margreeth Smilde de Drentse vlag naar de top joeg. Een zeer geslaagde start van het campagneteam op weg naar een goede uitslag op 10 juni. Een foto-impressie >>

3 april 2004 -  Op initiatief van het campagneteam van CDA Tynaarlo spraken Albert Jan Maat. lid van het Europees Parlement en Margreeth Smilde in cafť Boelens met belangstellenden over de politieke actualiteit: de zorg, de gaswinning in de Waddenzee, het begrotingstekort en de visie vanuit het Europees Parlement hierop en nog andere zaken. Een foto-impressie  >>

22 maart 2004 - Directeur H. Blom van stichting Thuiszorg De Friese Wouden in Drachten nodigde Margreeth Smilde uit voor een gesprek over thuiszorg. Zij spraken over de kansen, de mogelijkheden en de bedreigingen. Vooral de signaleringsfunctie van de verzorgenden en de activeringsfunctie van de medewerkers van de thuishulp kwamen aan bod. Vervolgens ging Margreeth Smilde met Ytje de Jong mee op ronde langs een paar adressen. Opvallend was de onopvallende manier waarop mevrouw De Jong haar cliŽnten observeerde en probeerde alvast te anticiperen op een grotere hulpvraag in de nabije toekomst. Een middagje praktijkervaring die leert dat thuiszorg meer is dan alleen het huishoudelijke en verzorgende werk dat gedaan wordt. 

27 februari - 5 maart 2004 -  Maandag was Margreeth Smilde te gast bij wethouder Frits Alberts van Borger-Odoorn voor een stage bij de Sociale Dienst. Gesprekken met medewerkers die aangaven goed uit de voeten te kunnen met de nieuwe Wet Werk en Bijstand: met elke cliŽnt is er minimaal eenmaal per jaar contact. De schaalgrootte van de gemeente is geschikt om een goed WWB-beleid te voeren. Wel kwam als knelpunt ter sprake dat de intake van de CWI in de praktijk voor een WWB-cliŽnt in de praktijk neerkwam op tweemaal het verhaal vertellen. Veelal heeft de consulent van de gemeente extra gegevens nodig. 

Donderdag stelde Margreeth Smilde zich op de hoogte van de wijze waarop de GGD in Groningen toezicht uitoefent op de kinderopvanginstellingen. Samen met inspecteur Evelyn Franssen bezocht ze kinderopvangcentrum Balou, waar mevr. Franssen een aantal zaken aangaf die ze belangrijk vond. Met een aantal GGD-medewerkers betrokken bij de kinderopvang en mevrouw Boltje, directeur SKGS die o.m. Balou exploiteert, werd vervolgens gediscussieerd over de mate van gedetailleerde toezicht.  Nuttige informatie, zo vlak voor het debat over de nieuwe Wet op de Kinderopvang.

Vrijdag gingen Rikus Jager en Margreeth Smilde naar Lewenborg. Deze Groninger stadswijk bestaat ruim 30 jaar en staat op nominatie voor een grondige opknapbeurt. De discussie ging over de Lewenborgsingel, het opknappen van het winkelcentrum, de mogelijkheden voor verstandelijk gehandicapten om in hun onderkomen aan Lijzijde toch 24-uurs voorzieningen te kunnen behouden en de veiligheid in de wijk in gesprekken met de buurtagenten. 

Dinsdag was er een uitstapje naar Zeeland geweest: voor een geÔnteresseerd gehoor van de Zeeuwse CDA bestuurders sprak Margreeth Smilde over gemeente- en provinciefinanciŽn en nog veel meer.

Aan het eind van de tweede week was er tenslotte een werkbezoek aan de gemeente Stadskanaal. Met wethouder Jitze Warris besprak Margreeth Smilde de plannen die de gemeente heeft in het kader van de nieuwe bijstandswet ook een goede regeling te treffen voor ID-ers en WIW-ers. Het College van B&W heeft deze week een notitie over het reÔntegratiebeleid aan de raad gezonden. Deze notitie zal straks de bouwstenen leveren voor de verordeningen in het kader van de WWB. Vervolgens werd een bezoekje gebracht aan het Bedrijfsverzamelgebouw waar de Sociale Dienst gevestigd is met het CWI. De fysieke nabijheid zal de stroomlijning bevorderen om de cliŽnten zo efficiŽnt mogelijk te bedienen. Opvallend is altijd de energieke, pro-actieve inzet van Stadskanaal in de regio Oost-Groningen, waar vooral op sociaal gebied altijd de nodige hobbels zijn te nemen.

 

 

17 januari 2004 - CDA partij en kamerfractie organiseerden een nieuwjaarsbijeenkomst in het gebouw van de Tweede Kamer. Behalve CDA  bestuursleden en politici waren ook gasten aanwezig die door de kamerleden zelf uitgenodigd waren.  Zo kon het gebeuren dat vanuit Drenthe een bus vol Drentse CDA-ers op reis gingen naar Den Haag op uitnodiging van Jan Mastwijk en Margreeth Smilde. Daarnaast kwamen ook nog enkele privť-gasten (belangstellende familieleden) van Margreeth Smilde rechtstreeks naar het Plein.

De Tweede Kamerleden hadden hun best gedaan veel gasten te introduceren en ook CDA bestuursleden en politici waren royaal vertegenwoordigd: bijna 1000 mensen genoten van een hapje en een drankje, van een ontspannen toespraak van Jan Peter Balkenende die zei trots om zich heen keek als politiek leider van zoín levendige partij, van discussies, debatten en rondleidingen en gewoon van onderlinge gesprekken samen. Voor de Drentse gasten was natuurlijk het muzikale optreden van Jan Mastwijk een hoogtepunt.  

Een leuke bijeenkomst, voor herhaling vatbaar was de algemeen gehoorde mening.

 

 

21 november 2003 - Margreeth Smilde was te gast bij Start Groningen, om een dag stage te lopen bij het Uitzendbureau. 's Morgens waren inleidingen van de heren Luters (United Restart Holding, waarvan Start onderdeel is) en de heer Walstra over de reÔntegratiepoot van Start en de scholingsmogelijkheden via Start. De heer Hustinx van de ABU (overkoepelend orgaan van uitzendbureau's en organisator van deze stage) gaf in het kort aan wat de uitzendbranche zoal doet, waar knelpunten liggen etc. Vooral de wijze waarop Start via Jobcoaches werknemers die moeilijk aan de slag kunnen,  begeleidt en de scholingsactiviteiten waren een eyeopener. 's Middags werd besteed aan een concreet intake-gesprek met een uitzendwerker en aan de  afwikkeling van een geslaagde match. Het aantal handelingen, formulieren en andere papieren waarmee dat gepaard ging was imponerend. Een leerzame dag, enthousiast georganiseerd door Start Groningen.

 

 

15 november  2003 - Werkbezoek met Noordelijke kamerleden aan de VeenkoloniŽn. De ontvangst was met een lunch in het Veenpark te Emmercompascuum. Na een inleiding door de Drentse gedeputeerde Edelenbosch over de Agenda voor de VeenkoloniŽn werd er gesproken door een lid van de Raad van Bestuur van het Noorderpoortcollege die aangaf het belang van spreiding van het onderwijs over de verschillende Veenkoloniale gemeenten. Er werd kort van gedachten gewisseld over de mogelijkheden van het gebied en de enthousiaste wijze waarop men aan de slag gaat met de Agenda voor de VeenkoloniŽn.

 

26 maart 2003 - Werkbezoek voedselveiligheid

De CDA-kamerleden Margreeth Smilde, Joop Atsma, Rendert Algra hebben een kijkje in de keuken van de horecaondernemer genomen. De volksvertegenwoordigers worden door Koninklijk Horeca Nederland (KHN) geconfronteerd met de hoeveelheid aan regels en wetten, waaraan horecaondernemers moeten voldoen als het gaat om voedselveiligheid en de hoge administratieve lastendruk. Als gevolg van voedselschandalen, crises als BSE en MKZ en de ijzersterke positie van consumentenorganisaties hebben de Nederlandse en Europese regelmakers besloten het voedselproces 'van grond tot mond' te willen beheersen en het liefst Šlle risico's uit te sluiten. Het resultaat: ons voedsel is nog nooit zů veilig geweest! KHN vindt veilig voedsel een groot goed, maar vindt ook dat er zo langzamerhand wel voldoende regels zijn op dit gebied. De horeca wordt nogal eens over ťťn kam geschoren met de levensmiddelenindustrie en -detailhandel. Met als gevolg nauwelijks uitvoerbare regels. Zo moet een horecaondernemer al na twee uur een versgebakken appeltaart weggooien. Die is dan nog niet eens goed op smaak. Ook is het niet meer mogelijk nog een uitsmijter te serveren zonder de salmonellaregels te overtreden. Tijdens dit werkbezoek heeft KHN laten zien hoe de veiligheid van voedsel in de horeca gewaarborgd wordt, en welke mogelijkheden en beperkingen er zijn om dit proces te verbeteren.

nieuws-archief.apr03.php