Stage Sociale Dienst Emmen

9 februari 2004 - In reactie op de nieuwjaarstoespraak van burgemeester van As uit Assen gaf Margreeth Smilde aan weleens een kijkje te willen nemen op een sociale dienst om te weten hoe de praktijk werkt. Raadslid Greet van der Veen (CDA) uit Emmen nodigde haar daarop uit om naar Emmen te komen.

Als gevolg van deze uitnodiging kwam Margreeth Smilde naar Emmen. Directeur Dick Schuur van de Sociale Dienst had een gevarieerd programma samengesteld, waarin vele aspecten van zijn dienst aan bod kwamen.

Met wethouder Jan Kuper (CDA) werd gesproken o.a. over de bezuinigingen op de WSW.

Met een aantal medewerkers werd uitvoerig van gedachten gewisseld over de nieuwe bijstandswet de WWB. De heer Schuur en zijn medewerkers zijn zeer te spreken over de opzet van de wet: werk boven uitkering, verplichte reÔntegratie en veel beleidsvrijheid voor de gemeenten. Knelpunten zijn er ook: het deel van het budget dat bestemd is voor de uitkeringen is maar net genoeg. De instroom is nl. hoger t.g.v. de toenemende werkloosheid in Emmen. Dit ligt met 11% voor 2003 hoger dan het landelijke gemiddelde van 6%. De gesprekspartners geven als suggestie om bij de verdeling van het geld ook mee te laten wegen of er sprake is van een economisch zwakke regio. Ook andere technische knelpunten werden besproken.

Vervolgens maakte Margreeth Smilde kennis met een samenwerkingsproject van de gemeenten Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn en het CWI in het jongerenloket. Een aanpak om jongeren die zich voor een bijstandsuitkering melden bij het CWI meteen te toe te leiden naar werk of stage via een intensieve begeleiding. Dit traject van 6 weken is verplicht en pas na 6 weken komt er een uitkering. Het is in juni 2003 gestart. In december 2003 waren van de 300 jongeren er slechts 30% in een uitkeringssituatie beland. Een manier van klantmanagement in optima forma. Zou eigenlijk voor elke cliŽnt moeten kunnenÖ.

Tenslotte, samen met projectleider Bť Lanting een bezoek aan de wijk Emmerhout. Binnen de wijk zelf zetelt de sociale dienst en alle cliŽnten zijn of worden opgeroepen om in beweging te komen. Door een stapeling van problemen zien cliŽnten soms geen gat meer in hun leven. Via hun klantmanager wordt hun probleem in kaart gebracht en naar oplossingen gezocht. Dit project wordt mede gefinancierd door het ESF. Het is plezierig om te merken dat hiervan gebruik wordt gemaakt. Door de ingewikkelde regelgeving, administratieve drukte en de problemen die er waren in het recente verleden met het ESF, schrikken gemeenten ervoor terug zich hier nog in te storten. Emmen doet dit wel, kan dit ook als grote gemeente en in zijn kielzog kunnen andere gemeenten hier ook gebruik van maken. Verheugende ontwikkeling.

De stage was zeer de moeite waard. Positieve geluiden, maar ook kritische kanttekeningen vanuit de praktijk neemt Margreeth Smilde mee naar Den Haag.