Kleinschaligheid ook voor huisartsen mogelijk

Steeds meer huisartsen regelen in Nederland hun avond-, nacht- en weekenddiensten via Huisartsenposten.  Centraal gelegen in een bepaald gebied, waardoor de druk op de huisartsen zelf om dag en nacht klaar te staan verminderd wordt.

Deze huisartsenposten hebben vaak een groot achterland. Dit betekent dat een behoorlijke grote cirkel rond zo’n huisartsenpost hierop aangewezen is, met alle problemen van bereikbaarheid voor ouderen van dien.

Collega Siem Buijs heeft al bij het instellen van deze huisartsenposten gepleit voor de mogelijkheid ook voor een kleinschalige huisartsendienstenstructuur te kunnen kiezen. M.n. in plattelandsgebieden belangrijk.

Echter, in het najaar van 2004 hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland besloten tot grootschalige huisartsenposten. De structuur die zij voorstellen betekent dat voor kleinschalige dienstensystemen financieel geen ruimte meer is. Zij hebben dit voorstel naar het CTG (Commissie Tarieven in de Gezondheidszorg) gezonden met het verzoek dit voorstel als beleidsregel aan te merken. Het CTG moet formeel de kostenvergoedingen goedkeuren. Het CTG is hierin meegegaan en heeft de beleidsregel aan de Minister van VWS ter goedkeuring voorgelegd. De minister heeft hierin bewilligd.  

Maar…

In Zuid-West Drenthe, rond Nijeveen en in de gemeente Westerveld is een groep huisartsen die een uitstekende regeling voor de waarneming heeft, die nu serieus bedreigd wordt door de maatregel van de Minister.  De huisartsen zelf, met als woordvoerder Roelof Moes uit Nijeveen zijn hiertegen in actie gekomen. Het CDA bestuur van Westerveld steunde dit en op initiatief van CDA Westerveld heeft de gemeenteraad van Westerveld een motie aangenomen, waarin wordt gezegd dat de gemeente alles zal proberen om de kleinschalige waarneming te behouden.

Via Margreeth Smilde, aanwezig in debat met o.a. Roelof Moes in Meppel op 22 november 2004, is ook binnen de CDA kamerfractie opnieuw dit punt aan de orde gesteld. In een tweetal overleggen met de minister heeft Siem Buijs zijn consistente lijn aangehouden en kleinschalige huisartsendiensten verdedigd.

Woensdag 27 januari heeft de minister toegezegd nogmaals hierover te zullen spreken met LHV en ZN om een flexibelere insteek mogelijk te maken met huisartsenwaarnemingen.

Een dag later, op 28 januari meldt het Dagblad van het Noorden dat de minister de beleidsregel niet langer goedkeurt en ruimte geeft aan meerdere vormen van huisartsendienstenstructuur dan de voorgestelde regeling van LHV en ZN.

Een publieke actie vanuit Zuid-West, maar ook Oost Drenthe heeft goede effecten gehad. Het stimuleerde de CDA kamerfractie zich krachtig in te blijven voor kleinschaligheid en maatwerk.