Entreegeld voor nationaal monument Kamp Vught

De directie van het nationaal monument en herinneringscentrum voormalig concentratiekamp Vught ziet geen andere uitweg om het tekort weg te werken. Wegens nieuwbouw en aanpassingen was er reeds een tekort en de generieke 10% korting van VWS komt hier nog bij.

In het praatprogramma "Deckers op Donderdag"van Omroep Brabant van donderdag 15 januari werd de discussie gevoerd of er wel entree mag worden geheven voor een oorlogsmonument. Oorlogsmonument en herinneringscentrum zijn hier nauw verbonden. Naast directeur Jan Blom van het Niod, directeur J. van den Eynde van Kamp Vught en mevrouw L. Huffner, voormalig bewoonster van Kamp Vught was Margreeth Smilde als woordvoerder Oorlogsgetroffenen ook uitgenodigd.

In beginsel is het geen goede zaak wanneer betaald moet worden om een nationaal oorlogsmonument te bezoeken. Zij stelde met name vragen bij de toegankelijkheid voor brede lagen van de bevolking, wanneer een dergelijk monument niet gratis bezocht kan worden. Vooral jongeren tot 18 jaar moeten kennis kunnen nemen van dit deel van Nederlands verleden. Zij vroeg zich ook af hoelang de entreebetaling doorgaat: tot de financiën weer op orde zijn? Zij kondigde aan schriftelijke vragen te stellen aan de staatssecretaris om beter op de hoogte te zijn hoe elders in Nederland de zaken geregeld zijn met oorlogsmonumenten. 

Schriftelijke vragen:

 

1.      Is de staatssecretaris bekend met de uitzending van het programma “Deckers op Donderdag” van TV Brabant van donderdag 15 januari 2004 over voormalig Kamp Vught?

 

2.      In deze uitzending stond de vraag centraal of er entree zou mogen worden geheven voor het bezoeken van het oorlogsmonument Kamp Vught, dat tot nu toe gratis toegankelijk was. Is de staatssecretaris van mening dat de toegankelijkheid voor het bezoeken van zo’n monument in gevaar komt wanneer er entreegeld wordt gevraagd, terwijl juist de herinnering aan de gebeurtenissen 1940-1945 voortdurend levend gehouden moet worden?

 

3.      Is bekend hoe dit bij andere oorlogsmonumenten is geregeld, bijv. voormalig Kamp Westerbork, voormalig Kamp Amersfoort etc?

 

4.      Is het beheer van oorlogsmonumenten en daarmee de beslissing om entree te heffen in particuliere handen? Of  heeft het ministerie hier ook zeggenschap? Zo ja, welk beleid voert het ministerie in dezen, zo nee op welke wijze denkt de staatssecretaris de toegankelijkheid te kunnen waarborgen? Verschilt de wijze van beheer voor de verschillende oorlogsmonumenten? Zo ja, hoe?