Jubileum Jan Vroege

28 januari 2004 – Op 1 januari 2004 was het 25 jaar geleden dat Jan Vroege als persoonlijk medewerker in dienst trad bij de CDA kamerfractie. Dit jubileum werd op 28 januari met een feestelijke receptie gevierd. De jubilaris werd toegesproken door fractiesecretaris Wim van der Camp, oud-kamerlid Wim Mateman en heel kort door kamervoorzitter Frans Weisglas. Namens de collega’s bood Meino Schraal een cadeau aan. Jan Vroege werkte voor 14 kamerleden, o.a. Mateman en Theo Rietkerk. Op dit moment werkt hij voor Margreeth Smilde. 

Kamervoorzitter Weisglas spreekt de jubilaris toe

Meino Schraal

Dankwoord Jan