Woordvoerder

 

Binnenlandse Zaken

Binnen deze commissie  woordvoerder namens de CDA fractie voor      

gemeentelijke herindelingen
gemeente- en provinciefonds
ministerie van Algemene Zaken (minister-president)
paspoortwet/reisdocumenten
grondwetszaken
decoratiestelsel

en tweede woordvoerder voor

bestuurlijke organisatie ( o.a. gekozen burgemeester, dualisering)
kieswet
koninklijk huis
politieke partijen

daarnaast  vice-voorzitter van de fractiecommissie Binnenlandse Zaken tevens tweede algemene woordvoerder

 

VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Binnen deze commissie  woordvoerder voor

zorgverzekeringswet 
arbeidsmarktbeleid binnen de gezondheidszorg
volksgezondheidsbeleid: internationaal en Europees perspectief
dialysebeleid
vrije paramedische beroepen en nieuwe ontwikkelingen aldaar
oorlogsgetroffenen (1940-1945)

en tweede woordvoerder voor

medisch ethische onderwerpen

 

Sociale Zaken

Binnen de commissie Sociale Zaken  woordvoerder namens de fractie voor

kinderopvang
kindertoeslag en kinderbijslag
Raad voor Sociaal Beleid Werkgelegenheid Volksgezondheid en Consumentenzaken (Europa-overleg)

ook ingevoerd in de sociale wetgeving ( WWB, WAO, WW etc.)

 

Europese Zaken

Binnen deze commissie  woordvoerder voor de Raad voor Sociaal Beleid en Werkgelegenheid en Volksgezondheid